Opole Lubelskie - informacje


16.980
mieszkańców Opola Lubelskiego
8.226
mężczyzn
8.754
kobiet

2.428
w wieku przedprodukcyjnym

10.693
w wieku produkcyjnym

3.859
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

49
zawarto małżeństw

138
urodzeń

241
zgonów

-103
przyrost naturalny
miasto Opole Lubelskie
dochody

105.313.592
wydatki

103.508.824
struktura wydatków Opola Lubelskiego

622.240
0,601%
Rolnictwo i łowiectwo

16.081.904
15,537%
Transport i łączność

6.036.171
5,832%
Administracja publiczna

4.502.531
4,350%
Gospodarka mieszkaniowa

220.154
0,213%
Działalność usługowa

49.907
0,048%
Informatyka

166.287
0,161%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

649.648
0,628%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

457.442
0,442%
Obsługa długu publicznego

5.660
0,005%
Różne rozliczenia

26.137.088
25,251%
Oświata i wychowanie

362.215
0,350%
Ochrona zdrowia

5.232.498
5,055%
Pomoc społeczna

16.773
0,016%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.982.152
1,915%
Edukacyjna opieka wychowawcza

10.885.053
10,516%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.890.664
1,827%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.729.582
1,671%
Kultura fizyczna i sport

26.480.854
25,583%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-05-21 05:23
REKLAMA
pogoda Opole Lubelskie
16.6°C
wschód słońca: 04:33
zachód słońca: 20:24
Koronawirus
lubelskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Opolu Lubelskim